พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 15.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไป ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

          วชิราวุธวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>