พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ 
สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนคณะเด็กโต เดินแถวไปร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ (พระบรมรูปทรงม้า) พระลานพระราชวังดุสิต

คลิกเพื่อชมภาพ >>