พิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา
3 ธันวาคม 2563

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคล 5 ศาสนา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
          วชิราวุธวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนคณะเด็กเล็ก ไปร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาฯ ในพิธีดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพ >>