วชิราวุธวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย ได้ไปลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัย สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

คลิกเพื่อชมภาพ >>