การหารือความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันพุธที่ 21 เม ย 2564 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการไปพบนายอรัญ  เอี่ยมสุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของวชิราวุธวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขต ยศเส โดยที่ประชุมได้สรุปจะจัดทำความตกลงร่วมกัน และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพ >>