พิธีทบทวนคำปฎิญาณ และมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ให้ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.50 - 15.30 น. กิจกรรมลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษให้ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

คลิกเพื่อชมภาพ >>