พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวิชราวุธวิทยาลัย ได้มอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ ... รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อชมภาพ >>