อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สมาคมหนังสือพิมพ์ วชิราวุธวิทยาลัย และ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สื่อกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์" โดยคณะวิทยากรจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการ ผู้บริหาร และนักเรียน เข้าร่วมในการอบรม เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวขอบเขต ข้อพึงระวังในการใช้สื่อ และการผลิตสื่อ online

คลิกเพื่อชมภาพ >>