การประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022

          วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม “Blue Period” เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ในหัวข้อ “LIFE WITH COVID-19" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Projection Mapping โดย
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เป็นการแสดงผลงานและประกาศผลรางวัลในรอบ 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งทีม “Blue Period” ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
สมาชิกทีม “Blue Period” ได้แก่
1.เด็กชายวิชญ์สุพัทธ์ จัมมวานิชกุล ชั้น ม.3 คณะจงรักภักดี
2.เด็กชายเตชินท์ บุญพรม ชั้น ม.3 คณะจิตรลดา
3. เด็กชายปีใหม่ นำพา ชั้น ม.2 คณะศักดิ์ศรีมงคล
4. เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนพรสมปอง ชั้น ม.2 คณะจิตรลดา
โดยมีคุณครูเจตวิภา บุรณเวช เป็นคุณครูที่ปรึกษา

คลิกเพื่อชมภาพ >>