พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งพิธีได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมในพิธี

คลิกเพื่อชมภาพ >>