พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
27 กรกฎาคม 2564

          เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>