การเตรียมการสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
"Sandbox : Safety Zone in School"

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมและตรวจเยี่ยมการเตรียมเปิดโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย และนาวาอากาศตรี พญ.ปอฤทัย บุพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียน โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

คลิกเพื่อชมภาพ >>