การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีรับบริจาคโลหิตจากนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย บุคลากรและครอบครัววชิราวุธวิทยาลัย และตำรวจกองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ ณ ห้องอัศวพาหุ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พล.ต.ท. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมฯ รศ. แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทยประจำปี 2563 ให้การต้อนรับ

คลิกเพื่อชมภาพ >>