วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ พลตำรวจโทอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร รองผู้บังคับการ ผู้อำนวยการ ผู้กำกับคณะ หัวหน้าครูคณะ ผู้ช่วยผู้กำกับคณะ หัวหน้าแผนก และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ วางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คลิกเพื่อชมภาพ >>