พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ

คลิกเพื่อชมภาพ >>