VAJIRAVUDH NEWS

 
 

วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
          วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ พร้อมนางสาวไทยและรองนางสาวไทยอันดับ 1 ประจำปี 2563 เข้าร่วมมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่ ู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุเกล้า