วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเจษฎา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้แทนนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เชิงสะพานพระราม 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

คลิกเพื่อชมภาพ >>