การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย

          วันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานการสัมมนาฯ และมี นายชัยประนิน วิสุทธิผล นายเดชนะ สิโรรส และ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดี

คลิกเพื่อชมภาพ >>