วชิราวุธวิทยาลัยมอบเงินเพื่อสนับสนุน
งานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต

          วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ผู้ป่วยที่แยกตัวรักษาที่บ้าน และผู้ยากไร้ โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รัมอบ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

คลิกเพื่อชมภาพ >>