วชิราวุธวิทยาลัยได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 6 เขต 11
และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย

          ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 6 เขต 11 และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

1. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน     1 เครื่อง
2. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน     1 เครื่อง
3. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน   86 เครื่อง
4. ปรอดวัดไข้ดิจิตอล จำนวน   50 อัน
5. หน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง
6. แอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือ จำนวน 300 ขวด

โดยมีนายเจษฎา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร และ ดร.พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการเป็นตัวแทนนำไปมอบแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 6 เขต 11 และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>