พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 6.30 - 8.30 น. ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู บุคลากร นายกสมาคมและผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ณ บริเวณหน้าหอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย และเวลา 17.00 น. ผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากร นักเรียน และนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ สวมลุมพินี ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>