บำเพ็ญอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

          วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศล ซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดี ทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>