ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2565
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

          วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

คลิกเพื่อชมภาพ >>