นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัล
ในกิจกรรม UN International Day of Education

          นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้เข้าร่วม Workshop และกิจกรรม
UN International Day of Education and Pitch @ School Awards Ceremony จัดโดย Gen Thailand ร่วมกับโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์
ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอแผนธุรกิจ "น้ำท่อม" และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Board Game " Land of Growth" ซึ่งนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>