พิธีรับประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน”
และเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

          วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จทรงเป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ และโครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ 11 แก่โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้ารับมอบเงินสนับสนุนกองทุนฯ และมีนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล จำนวน 3 คน ดังนี้

  • นายจริง​ จอมมะเริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเฝ้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน”
  • ด.ช. อิงบุญ​ เจือจิตราพรรณ และ ด.ช. ภีมวัชช์​ พูนศิริภัค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเฝ้ารับประทาน “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ” การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์

​ทั้งนี้ การจัดพิธีเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลดังกล่าวฯ อยู่ภายใต้มาตรการ และข้อปฏิบัติที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

คลิกเพื่อชมภาพ >>