การลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565

          วันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณโถงหอประวัติ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>