กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พล.ต.อ. จักรทิพย์  ชัยจินดา นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายธานินทร์  เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวชิราวุธวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและผู้ปกครอง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์และสำนักงานเขตดุสิตประมาณ 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพ >> 
ภาพเพิ่มเติม (google drive) >>