พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บังคับการและผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 27 กรกฎาคม ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >> 
ภาพเพิ่มเติม (google drive) >>