Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา

 
          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร และคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่เดินทางมาประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย