Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา

 
          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jonathan Dale Kings (นายโจนาธาน เดล คิงส์) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนโรงเรียน ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคารนวมภูมินทร์
 

 
 
 
 

          หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ พร้อมคณะ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่เคยไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวมภูมินทร์

 
 
 
          ก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมโถงประวัติผู้บังคับการ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย และตึกวชิรมงกุฏอีกด้วย