Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับ Mr. Richard Dykes
Headmaster for Nelson College จากประเทศนิวซีแลนด์

 
          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Richard Dykes (นายริชาร์ด ไดคส์) Headmaster ของ Nelson College ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนโรงเรียน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษา รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยกับ Nelson College
 

 

          จากนั้น นายริชาร์ดได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่เคยไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Nelson College ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวมภูมินทร์