Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565

 
          วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ
พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัยและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวง ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย