Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมผู้นำ APEC
ในงาน APEC Voices of The Future, THAILAND 2022

 
          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรม APEC Voices of The Future ขึ้นที่วชิราวุธวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำ APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ กิจกรรม APEC Voices of The Future เป็นเวทีสำหรับเยาวชนจากประเทศสมาชิกมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตในมุมมองของตนเอง ในปีนี้มีเยาวชนจากประเทศสมาชิกกว่า 150 คน เข้าร่วม และกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการหารือและการนำเสนอมุมมองผ่านการ Pitching ภายใต้หัวข้อ “Open. Connect. Balance” และแม้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้คือผู้แทนระดับเยาวชนจากมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิก แต่นักเรียน ครู และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีที่ได้ร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้