Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดลงนามถวายพรและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

          ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 วชิราวุธวิทยาลัย จัดสมุดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ณ บริเวณโถงหอประวัติ วชิราวุธวิทยาลัย

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้จัดพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 วชิราวุธวิทยาลัย