Vajiravudh News

 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัยปีที่ 112

 

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น. วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัยปีที่ 112 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยและภริยา พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้บังคับการและภริยา พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงาน ได้ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่อดีตผู้บังคับการและบุรพาจารย์ของวชิราวุธวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย