Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ACSP CUP 2022
บาสเกตบอลรุ่นประถมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นประถมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ACSP CUP 2022 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาฯ เพื่อเป็นกำลังใจต่อการไปแข่งขันฯ ในครั้งนี้

          ในการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นประถมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยเป็นการแข่งขันพบกันทุกโรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัยชนะเลิศ โดยชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 44 : 8 และชนะโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 51 : 27