Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

          ระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภท 15 คน และประเภท 7 คน ซึ่งการได้รับเลือกในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจนักกีฬา โดยผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยได้รองชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่