Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการศึกษา
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

 

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้นำคณะครู และบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารให้การต้อนรับและได้นำผู้บังคับการ ครู และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ชี้แจงแนวการบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะผู้เรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน ตลอดจนหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองโรงเรียนในอนาคตร่วมกัน