| ปีการศึกษา 2561 | 2562 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
12-19 ก.ค. 61: ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน 3 โรงเรียน ในประเทศญี่ปุ่น 22 ส.ค. 61: ผู้บริหารจาก Nelson College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
29 ส.ค. 61: ผู้บริหารจาก Palmerston North Boys' High School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 7 ก.ย. 61: ผู้บริหารจาก Macleans College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
23 พ.ย. 61: ผู้บริหารจาก Oundle School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 19 มี.ค. 62: โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     โรงเรียน
8, 10 พ.ค. 61: การอบรม Google Classroom 27 มี.ค. 62: การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวความคิด แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการ
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
ศึกษาดูงาน
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
7 มิ.ย. 61: วชิราวุธวิทยาลัยชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
7 มิ.ย. 61: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ไปแสดงดนตรี The International Goodwill Charity Joint Concert ครั้งที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น 8 มิ.ย. 61: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2560 ในระดับีเยี่ยม ดีมาก และดี
       
พิธีส่งใบคะแนน
25 พ.ค. 61: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 4/2560    
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
24 พ.ค. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 29 พ.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาบูชา
5 มิ.ย. 61: การสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระยาปรีชานุสาสน์ 14 มิ.ย. 61: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
25 มิ.ย. 61: การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณครูที่รัก" 26 ก.ค. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
3 ส.ค 61: นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" รอบสื่อมวลชน 6 ส.ค. 61: พิธีเปิดนิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
10 ส.ค. 61: พิธีขอขมาของนักเรียนที่จะบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 17 ส.ค. 61: วชิราวุธฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ร.ร.บ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) จ.สระบุรี
20, 23 ส.ค. 61: การประเมินคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 29 ส.ค. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
30 ส.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ 1 ก.ย. 61: พิธีรับมอบพระไตรปิฎกจากมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
22 ส.ค. 61: ผู้บริหารจาก Nelson College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 29 ส.ค. 61: ผู้บริหารจาก Palmerston North Boys' High School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
7 ก.ย. 61: ผู้บริหารจาก Macleans College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 26 ก.ย. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
19 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญทองและเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 20 ต.ค. 61: พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ วชิราวุธวิทยาลัย ประจำปี 2561
25 ต.ค. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 26 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรแก่นักดนตรีวงโยธวาทิตที่ไปร่วมการแสดง ณ ประเทศญี่ปุ่น
26 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำ รายการ Arena Thailand Short Course Swimming Championships 2018 13 พ.ย. 61: การประชุมใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9
14 พ.ย. 61: วชิราวุธวิทยาลัยรับเกียรติบัตร Bangkok Clean and Green 18 พ.ย. 61: การฟังบรรยายพิเศษ : นายวิทิตนันท์  โรจนพานิช
21 พ.ย. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 23 พ.ย. 61: ผู้บริหารจาก Oundle School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
25 พ.ย. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 ธ.ค. 61: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
28 ธ.ค. 61: พิธีมอบเกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 28 ธ.ค. 61: พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้ด.ช.ตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
29 ธ.ค. 61: พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธฯ ปีที่ 108 12 ม.ค. 62: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
19 ม.ค. 62: การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ 24 ม.ค. 62: พิธีมอบเหรียญโนเบล 3 เหรียญ แก่วชิราวุธวิทยาลัย
25 ม.ค. 62: นักเรียนมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่ท่านผู้บังคับการ 28 ม.ค. 62: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
19 ก.พ. 62: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ นักเรียน ปีการศึกษา 2560 26 ก.พ. 62: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
5 เม.ย. 62: พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2562    
       
     ภายนอกโรงเรียน
15-17 มี.ค. 61: โครงการทัศนศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2-11 เม.ย. 61ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน 7 โรงเรียน ในประเทศนิวซีแลนด์
25 พ.ค. 61: พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ 30 พ.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
9 มิ.ย. 61: วชิราวุธวิทยาลัยวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โครงการ Vajiravudh College Community Service Project ณ ประเทศเนปาล
12-19 ก.ค. 61: ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน 3 โรงเรียน ในประเทศญี่ปุ่น 25 ก.ค. 61: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
12 ส.ค. 61: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 17-19 ส.ค. 61: โครงการนำร่องอบรมยุวมัคคุเทศก์ "ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง"
18 ส.ค.-1 ก.ย. 61: โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 61: นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
6-12 ต.ค. 61: วงโยธวาทิตวชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น 13 ต.ค. 61: บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
23 ต.ค. 61: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 24 ต.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมรับเสด็จพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 พ.ย. 61: ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน Shizuoka Seiko High School ประเทศญี่ปุ่น 9 พ.ย. 61: วชิราวุธวิทยาลัยลงนาม MOU กับ Semboku City และ Oga City, Akita Prefecture
21 พ.ย. 61: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 26 พ.ย. 61: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
5 ธ.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง 5-9 ธ.ค. 61: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการธงชาติไทย
10 ธ.ค. 61 : พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 15 ธ.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
19 ธ.ค. 61 : วชิราวุธวิทยาลัยร่วมงานแสดงดนตรี อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 26 ธ.ค. 61: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมงานแสดงดนตรี อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2
30 ธ.ค. 61: โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2 21-25 ม.ค. 62: กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที 6ฯ
29 ม.ค. 62: กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บ้านพักคนชราบางแค 15 มี.ค. 62: พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
22-24 เม.ย. 62: สัมมนาหลักสูตร ปลุกพังความคิด ปลุกพลังใจ ปลุกพลังในการทำงาน    
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
8, 10 พ.ค. 61: การอบรม Google Classroom 8 มิ.ย. 61: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2560 ในระดับีเยี่ยม ดีมาก และดี
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
28 ก.ย.-4 ต.ค. 61: นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญทองและเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
28 ธ.ค. 61: พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้ด.ช.ตนุภัทร  ตระกูลธงชัย    
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
26 ก.พ. 62: พิธีมอบรางวัลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ปีการศึกษา 2561    
       
     หมวดภาษาไทย
3 ส.ค. 61: นักเรียนได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561    
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
6-8 มี.ค. 62: โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม 15-24 มี.ค. 62: กิจกรรมพิเศษ Bio Project: โครงการหลวง
       
     หมวดสังคมศึกษา
27 ก.พ. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561    
       
     หมวดศิลปศึกษา
14 ก.พ. 62: พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561    
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
29-30 ต.ค. 61: ครูและนักเรียนเข้าร่วมแคมป์ โครงการ Thailand Youth Robot Championships 2018 19 ธ.ค. 61 : พิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561
16 ม.ค. 62: นักเรียนโปรแกรมศิลปะและออกแบบศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ( RISC) 17 ม.ค. 62: นักเรียนมอบรางวัลรองชนะเลิศ Honda Super Idea Contest 2018 แก่ผู้บังคับการ
14 ก.พ. 62: พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 62: แกรนด์สปอร์ตมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรองเท้ากีฬา
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
13 มิ.ย. 61: การประชุมแนะแนวนักเรียน ม.6 สร้าง Portfolio อย่างไรให้โดนใจกรรมการ 6 ก.ค. 61: ารประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3
17 ก.ค. 61: กิจกรรม Brain Base Learning 24 ส.ค. 61: ป.4-ป.6: กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : พัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก
7 ก.ย. 61: ม.1-ม.3 กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : เพิ่มคุณค่าให้ลูกวัยรุ่น...ด้วยทุนชีวิต 21 ก.ย. 61: ม.4-ม.6: กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : รู้จักลูกรัก...ทั้งตัวและหัวใจ
28 ก.ย. 61: แนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 พ.ย. 61: ศูนย์แนะแนวจัดติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้นักเรียน ม.6
11 ธ.ค. 61: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมและรับการแนวแนวการศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์    
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
15 ม.ค. 62: พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย 18 ม.ค. 62: นักเรียนมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่ท่านผู้บังคับการ
22 ก.พ. 62: รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561    
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
7 มิ.ย. 61: การแสดงของวงปี่สก๊อตก่อนเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์    
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
26 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรแก่นักดนตรีวงโยธวาทิตที่ไปร่วมการแสดง ณ ประเทศญี่ปุ่น    
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
7 มิ.ย. 61: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ไปแสดงดนตรี The International Goodwill Charity Joint Concert ครั้งที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น    
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
     วงดนตรีไทย
       
     วงโยธวาทิต
6-12 ต.ค. 61: วงโยธวาทิตวชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น 31 ต.ค.-7 พ.ย. 61: วงโยธวาทิตวชิราวุธวิทยาลัยร่วมฝึกซ้อมและแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
       
กิจกรรมกีฬา
3 ส.ค. 61: พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560    
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
8 ก.ย. 61: นักเรียนเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเทควันโด นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 6 15 พ.ย. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาเทควันโด
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
1 ก.ย. 61: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก 21 ก.ย. 61: นักกีฬามินิรักบี้, รักบี้ฟุตบอล 7 คน มอบรางวัลแก่ท่านผู้บังคับการ
24 ก.ย. 61: นักกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน มอบรางวัลแก่ท่านผู้บังคับการ    
       
     ว่ายน้ำ
9 ส.ค. 61: นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ "ภูติอนันต์แชมเปี้ยนชิพ" ครั้งที่ 19 26 ต.ค. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำ รายการ Arena Thailand Short Course Swimming Championships 2018
19 พ.ย. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำ 18 ธ.ค. 61 : พิธีมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
       
     สควอช
7-10 ธ.ค. 61: การแข่งขันสควอชประเพณี สโมสรยิมคาน่า กับ วชิราวุธวิทยาลัย    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
15 พ.ย. 61: การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2561    
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
14 ก.พ. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด    
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
21 พ.ย. 61: การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประเภทประติมากรรม    
       
     ชมรมเทควันโด
8 ก.ย. 61: นักเรียนเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเทควันโด นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 6 15 พ.ย. 61: ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาเทควันโด
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
1-3 พ.ย. 61: กิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้"    
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
4-8 มี.ค. 62: กิจกรรมค่าย Vajiravudh Robot Camp    
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
28 ส.ค. 61: กิจกรรมิลปะและออกแบบจัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์ดุสิต    
       
กิจกรรมทักษะการคิด
19-20 ก.ค. 61: ารแข่งขัน Domino Challenge ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
ปีการศึกษา 2561:    
     ระดับประถมศึกษา
20 ก.พ. 62: ป.4 - ป.6: สุภาพบุรุษคืออะไร    
       
     ระดับมัธยมศึกษา
20 ก.พ. 62: ม.1: สุภาพบุรุษคืออะไร    
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
22 ส.ค. 61: พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 25 ต.ค. 61: ลูกเสือวชิราวุธฯ ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9
13 พ.ย. 61: การประชุมใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 12-14 ธ.ค. 61: การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
21-25 ม.ค. 62: กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที 6ฯ 15 มี.ค. 62: พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
25 - 27 ม.ค. 62: ทะเลไทยกับการอนุรักษ์    
กิจกรรมละคร
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
21-23 มี.ค. 61: โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวชิราวุธฯ  และการศึกษาเพื่อความพอเพียง ยั่งยืน    
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE