| ปีการศึกษา 2562 | 2563 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 17 ต.ค. 62: โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เยี่ยมชมโรงเรียน
1 พ.ย. 62: Director of Admission จาก Cranbrook Schools เยี่ยมเยี่ยนวชิราวุธวิทยาลัย 1 พ.ย. 62: Director of Admission จาก Cranbrook Schools เยี่ยมเยี่ยนวชิราวุธวิทยาลัย
20 พ.ย. 62: คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมลูกเสือของวชิราวุธวิทยาลัย 24 ก.พ. 63: มกุฎราชกุมารแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
       
การประชุม
โรงเรียน
19 ก.ค. 62: ประชุม "Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ School Meeting" 28 มิ.ย. 62: รประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ส.ค. 62: การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4-ป.6 เรื่อง ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น    
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายวิชาการ
7 พ.ค. 62: โครงการอบรม เรื่อง สะเต็มศึกษา 8 - 9 พ.ค. 62: โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC) และโครงการัดการเรียนกรสอน Active Learning
14 พ.ค. 62: โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 15 - 16 พ.ค. 62: โครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
18 ก.ค. 62: การอบรม "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps" 19 ก.ค. 62: ประชุม "Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ School Meeting"
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
17-26 มิ.ย. 62: คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ    
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
10 มิ.ย. 62: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ระดับดีขึ้นไป 3 ก.ค. 62: พิธีพระราชทานางวัลสมเด็จฟ้าเพชรรัตน และประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
24 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบรางวัลจากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ 30 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย
14 ส.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM 20 ส.ค. 62: พิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2563
9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ 9 ก.ย. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
13 ก.ย. 62: นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทยแก่ผู้บังคับการ 20 ก.ย. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเหรียญรางวัลฯ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฯ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48 21 ก.ย. 62: พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2561
19 ธ.ค. 62: นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenager Disigner Contest 13th 29 ธ.ค. 62: นักกีฬามอบถ้วยรางวัลแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ Saint 7's
21 ม.ค. 63: พิธีมอบเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 24 ม.ค. 63: พิธีมอบรางวัล Grand Sport Teenager Designer Contest ครั้งที่ 13
       
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
30 ส.ค. 62: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562    
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
3 มิ.ย. 62: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 6 มิ.ย. 62: นักเรียนรับเกียรติบัตรของมูลนิธิ Himalayan Community Foundation
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019
6 มิ.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 10 มิ.ย. 62: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ระดับดีขึ้นไป
13 มิ.ย. 62: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562 29 มิ.ย. 62: กิจกรรมเชื่อสัมพันธ์ วชิราวุธฯ - จิตรลดา
3 ก.ค. 62: พิธีพระราชทานางวัลสมเด็จฟ้าเพชรรัตน และประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 4 ก.ค. 62: พิธีขอขมา ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนที่จะบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
8 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบกล้องจุลทรรศน์จาก Out-Sourcing Inc. Japan 8 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบของที่ระลึกจากนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ไปซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
9 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบ bronze award และเกียรติบัตรจากนักเรียนที่ร่วมงาน Malay College Youth Development Summit 2019 9 ก.ค. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
24 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบรางวัลจากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ 24 ก.ค. 62: สำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณวชิราวุธวิทยาลัย
25 ก.ค. 62: โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน 25 ก.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน Global Inclusive Leadership Program 2019
26 ก.ค. 62: พิธีเปิดงาน Global Inclusive STEM + Leadership Week Thailand 2019 28 ก.ค. 62: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย 31 ก.ค.-7 ส.ค. 62: Workshop: Experience the cultures of countries and make full use it at business
3 ส.ค. 62: นิทรรศการโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019 4 ส.ค. 62: พิธีปิดงาน Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019
4 ส.ค. 62: พิธีปิด Global Inclusive Leadership 2019 STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 6 ส.ค. 62: พิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์
12 ส.ค. 62: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 13 ส.ค. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยา
20 ส.ค. 62: พิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2563 30 ส.ค. 62: พิธีแต่งตั้งหัวหน้านักเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 62: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562 2 ก.ย. 62: การฟังบรรยาย เรื่อง การปรับตัว ปรับความคิด ก่อนที่จะถูก Disrupt
9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ 9 ก.ย. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
12 ก.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย 13 ก.ย. 62: นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทยแก่ผู้บังคับการ
21 ก.ย. 62: พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 62: พิธีลงนาม MOU "โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์"
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562 20 ก.ย. 62: พิธีมอบเหรียญรางวัลฯ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฯ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48
26 ก.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี 17 ต.ค. 62: โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เยี่ยมชมโรงเรียน
22 ต.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษณฐาธิราชเจ้าฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 23 ต.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 พ.ย. 62: Director of Admission จาก Cranbrook Schools เยี่ยมเยี่ยนวชิราวุธวิทยาลัย 6 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ
11-15 พ.ย. 62: นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 15 พ.ย. 62: ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาเทควันโด
20 พ.ย. 62: คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมลูกเสือของวชิราวุธวิทยาลัย 20 พ.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย
22 พ.ย. 62: ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 25 พ.ย. 62: พิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าจ้าหัว
12 ธ.ค. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 18 ธ.ค. 62: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ปีการศึกษา 2562
27 ธ.ค. 62: นักกีฬามอบถ้วยรางวัลแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ Saint 7's 28 ธ.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 109
8 ม.ค. 63: พิธีลงนามในสัญญาการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ 9 ม.ค. 63: Akita Prefectural Board of Education, Japan เยี่ยมเยี่ยนวชิราวุธวิทยาลัย
10 ม.ค. 63: Yurihonjo Junior High School, Japan เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 11 ม.ค. 63: กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
12 ม.ค. 63: กิจกรรม Save the Tigers Roadshow 20 ม.ค. 63: กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่
21 ม.ค. 63: พิธีมอบเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 22 ม.ค. 63: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย
24 ม.ค. 63: พิธีมอบรางวัล Grand Sport Teenager Designer Contest ครั้งที่ 13 7 ก.พ. 63: พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
8 ก.พ. 63: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด และการประลองเชิงนวัตกรรม
12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา 12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์
18 ก.พ. 63: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย 21 ก.พ. 63: พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลฯ  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
21 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2562 24 ก.พ. 63: สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ มอบเข็มเพชราวุธประดับเพชร แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา
24 ก.พ. 63: มกุฎราชกุมารแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 27 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ "หนังสือเล่มโปรด"
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 เม.ย. - 9 พ.ค. 62: โครงการ Thai - USA Cultural Exchange 2019 22 เม.ย.- 3 พ.ค. 62: โครงการ Community Service in Nepal 2019
10 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา 23 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 62: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 16 มิ.ย. 62: พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้อยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
17-26 มิ.ย. 62: คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ 22-25 มิ.ย. 62: วชิราวุธฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate 2 ก.ค. 62: พิธีลงนามบันทึกข้อความว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น
6 ก.ค. 62: พิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 10 ก.ค. 62: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562
20 ก.ค. 62: กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 62: วชิราวุธฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการ การลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ
12 ส.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 14 ส.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM
22 ส.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต 15 ก.ย. 62: โครงการ Art 4 Worth
22 ก.ย. 62: โครงการ Art 4 Worth 1 ต.ค. 62: ผู้บริหารวชิราวุธฯ เยี่ยมชม บริษัท LINE ประเทศไทย
3 ต.ค. 62: คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 5-6 ต.ค. 62: การแข่งขัน LEGO Robot Battle Contest 2019
13 ต.ค. 62: พิธีตักบาตร บำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 21-25 ต.ค. 62: กิจกรรม Firetech Technology Camp 2019
25 ต.ค. 62: พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 26 ต.ค.-1พ.ย. 62: งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
30 ต.ค. 62: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นตัวแทนสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี ในรายการ PM talk 30 ต.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา"
1 พ.ย. 62: เสวนาพิเศษ "ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา" 1-4 พ.ย. 62: นักเรียนวชิราวุธฯ ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2562
3 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงดนตรี และร่วมฟังบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 100 ปี นับแต่วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 4 พ.ย. 62: วชิราวุธฯ ร่วมรับเสด็จ เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ค  และร่วมงาน Pitch@Palace ASEAN 2019
6 พ.ย. 62: ภารกิจกุลบุตรกาชาด ปี 2562 นายไกร  สาตรักษ์ 15 พ.ย. 62: นายไกร  สาตรักษ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2562
29 พ.ย.-13 ธ.ค. 62: โครงการ Active Citizenship 11 ม.ค. 63: วงโยธวาทิตวชิราวุธวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
21 ก.พ. 63: วชิราวุธฯ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่มูลนิธิคนตาบอดฯ    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
7 พ.ค. 62: โครงการอบรม เรื่อง สะเต็มศึกษา 8 - 9 พ.ค. 62: โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC) และโครงการัดการเรียนกรสอน Active Learning
14 พ.ค. 62: โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 15 - 16 พ.ค. 62: โครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
18 ก.ค. 62: การอบรม "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps" 19 ก.ค. 62: ประชุม "Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ School Meeting"
30 ส.ค. 62: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562 9 ก.ย. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
6 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ    
       
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate 12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562    
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate    
       
     หมวดสังคมศึกษา
12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา    
       
     หมวดศิลปศึกษา
29 ม.ค. 63: พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 21 20 ก.พ. 63: พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนักเรียน แผนการเรียนศิลปะ
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 62: การแข่งขัน PIM Robotics Playground 2019 22 พ.ย. 62: ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
19 ธ.ค. 62: นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenager Disigner Contest 13th 24 ม.ค. 63: พิธีมอบรางวัล Grand Sport Teenager Designer Contest ครั้งที่ 13
26, 30 ม.ค. 63: อบรมการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ BBC Microbit: Robot 28 ม.ค. 63: การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
29 ม.ค. 63: พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 21 12 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด และการประลองเชิงนวัตกรรม
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
22 พ.ค. 62: กิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง" 5 มิ.ย. 62: กิจกรรมแนะแนว "เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS 63"
28 มิ.ย. 62: รประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 ก.ค. 62: แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่อง How to get into Top US Universities
16 ส.ค. 62: การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4-ป.6 เรื่อง ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น 8 พ.ย. 62: กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยา "ารสร้างกรอบแนวคิดแบบพัฒนา Growth Mindset ให้กับลูก"
12 พ.ย. 62: กิจกรรมติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง 16-17 พ.ย. 62: กิจกรรมวันพบครูของลูก
22 ม.ค. 63: กิจกรรมการแปลผลรายงานรายกลุ่มการทดสอบการค้นหาตนเอง และ Coaching 14 ก.พ. 63: กิจกรรม Points of you
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
6 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ 29-30 ม.ค. 63: งานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
21 ก.พ. 63: พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลฯ  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 21 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2562
27 ก.พ. 63: พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ "หนังสือเล่มโปรด"    
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019    
       
     วงดนตรีไทย
3 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงดนตรี และร่วมฟังบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 100 ปี นับแต่วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ    
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
21 ม.ค. 63: พิธีมอบเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562    
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเหรียญรางวัลฯ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฯ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48 31 ต.ค. 62: การแข่งขันบาสเกตบอล วชิราวุธวิทยาลัย กับ Jurong West Secondary School
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 11 ก.ค. 62: พิธีรับพระราชทานเสื้อสำหรับแข่งขันรักบี้ประเพณี ณ ประเทศมาเลเซีย
       
     ระเบียบแถว
23-24 ม.ค. 63: การแข่งขันระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2562    
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
6 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ    
       
     ฟุตบอล
16 ก.ค. 62: แข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รายการ Nonthaburi Mini Youth League 2019 14 ส.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
30 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย 9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ
13 ก.ย. 62: นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทยแก่ผู้บังคับการ 27 ธ.ค. 62: นักกีฬามอบถ้วยรางวัลแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ Saint 7's
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
27 พ.ค. 62: Junior Sqaush Tournament TSRA Sponsored: Just Lucky Co. Ltd. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ
6 พ.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 มิ.ย. 62: แก้วกลางกรุง: นิทรรศการภาพและเปิดตัวหนังสือนกในวชิราวุธฯ    
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
       
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
       
       
     ชมรมเทควันโด
       
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
20-21 ก.ค. 62: การแข่งขันโครงการ'ถาปัด Indy Creativity Workshop'62: Domino Challenge Season 3    
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
  ปีการศึกษา 2562:    
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
19 ก.พ. 63: วิถีวชิราวุธ ม.4: มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก    
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 62: พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 28 ก.ค. 62: วชิราวุธฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการ การลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ
26 ต.ค.-1พ.ย. 62: งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 20 พ.ย. 62: คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมลูกเสือของวชิราวุธวิทยาลัย
18 ธ.ค. 62: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ปีการศึกษา 2562 27-31 ม.ค. 63: งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ ครั้งที่ 7
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
Module ม.2: ทะเลไทยกับการอนุรักษ์    
กิจกรรมละคร
11 มิ.ย. 62: "กว่าจะเป็น...มัทนะพาธา" 21-23 มิ.ย. 62: การแสดงละครเวที MADANABADHA
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
       
       
 
 
  25 พ.ย. 62