| ปีการศึกษา 2562 | 2563 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
10 พ.ย. 63: เอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย    
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
     ฝ่ายวิชาการ
       
       
     ฝ่ายอำนวยการ
          สถานพยาบาล
14 ต.ค. 63: การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 14 ต.ค. 63: กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายฯ ให้กับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 ก.พ. 63: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ค. 63: พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
25 ก.ค. 63: Workshop : Online Content 28 ก.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ส.ค. 63: พิธียกช่อฟ้า หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย 10 ส.ค. 63: พิธีมอบเข็มมหาวชิราวุธแก่นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
12 ส.ค. 63: การฉายภาพยนตร์สั้น รอบปฐมทัศน์ เรื่อง 'Tis Time I should Fly 12 ส.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2563 14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"
25 ส.ค. 63: วชิราวุธวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว 27 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู ปฏิญาณตน และมอบธงคณะ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ก.ย. 63: พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา มอบลูกรักบี้ฟุตบอล ให้แก่วชิราวุธวิทยาลัย
6 พ.ย. 63: พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน, ถ้วยรางวัล การแข่งขันเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างมูลนิธีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ กับวชิราวุธฯ 7 พ.ย. 63: พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
10 พ.ย. 63: เอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 13 พ.ย. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program
23 พ.ย. 63: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย 30 พ.ย. 63: พิธีรับพระราชทานเสื้อแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงชนะเลิศประเทศไทย
3 ธ.ค. 63: พิธีรับมอบรถวิทยุบังคับให้กับนักเรียนชมรม RC วิทยุบังคับ 9 ธ.ค. 63: Entrepreneurship Education Programs and Pitch at School Competition
18 ธ.ค. 63: พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ และนักกีฬาบาสเกตบอล 19 ธ.ค. 63: พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย
19 ก.พ. 64: พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 ก.พ. 64: พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
26 ก.พ. 64: พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 4 มี.ค. 64: รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
12 มี.ค. 64: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสอบได้ลำดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รางวัลเหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท 29 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
4 พ.ค. 63: วชิราวุธฯ น้อมรำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันฉัตรมงคล 9 มิ.ย. 63: วชิราวุธฯ วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8
1 ส.ค. 63: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจิมช่อฟ้าแทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด 12 ส.ค. 63: พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1 ก.ย. 63: นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม Leadership Program 28 ก.ย. 63: กิจกรรมจิตอาสาจัดพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ก.ย. 63: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมนิทรรศการ Rest in Progress - Chavalit Soemprungsuk 13 ต.ค. 63: กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค. 63: วชิราวุธฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา 17 ต.ค. 63: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
23 ต.ค. 63: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 63: พิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563
15 ม.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 64 : วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 เม.ย. 64: การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย 28 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
13 พ.ย. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program    
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
6 พ.ย. 63: พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน, ถ้วยรางวัล การแข่งขันเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างมูลนิธีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ กับวชิราวุธฯ 20 พ.ย. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2563
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
16 พ.ย. 63: นักเรียนร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563    
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
11-13 ธ.ค. 63: การแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020 23 ก.พ. 63: พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
29 มี.ค. 64: อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์    
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 63: อบรมปฏิบัติการ : สื่อกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"    
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
7 พ.ย. 63: พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562    
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
8 พ.ย. 63: การแข่งขันฟุตบอล Lions Kids Cup ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี    
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
13 ต.ค. 63: การแข่งขันฟุตบอล Nonthaburi Mini Youth League 8 พ.ย. 63: การแข่งขันฟุตบอล Lions Kids Cup ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
30 พ.ย. 63: พิธีรับพระราชทานเสื้อแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงชนะเลิศประเทศไทย    
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
25-27 ก.ย. 63: การแข่งขันสควอชชิงแชมป์ประเทศไทย 26 มี.ค. 64: การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรม RC วิทยุบังคับ
3 ธ.ค. 63: พิธีรับมอบรถวิทยุบังคับให้กับนักเรียนชมรม RC วิทยุบังคับ    
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 63: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 16-18 ต.ค. 63: โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
11 พ.ย. 63: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และมอบเครื่องหมายพิเศษให้ลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563    
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
       
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE