กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

 

 
 
|| ผู้ซื้อใบสมัครชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก (QR Code)
   
   

 Updated : 20 ธ.ค. 64

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์
: 0 2669 4526-9 ต่อ 201, 212