การซื้อใบสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 
(1) ผู้ซื้อใบสมัครชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
(2) ผู้ซื้อใบสมัครกรอกข้อมูลแบบแสดงความประสงค์ซื้อใบสมัครสอบคัดเลือก
(3) ผู้ซื้อใบสมัครอัพโหลดไฟล์รูปสลิปอิเล็กทรอนิกส์การชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
(4) ผู้ซื้อใบสมัครเลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก และกดส่งแบบแสดงความประสงค์ฯ
 
เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อใบสมัคร/ผู้สมัคร และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย จะส่งใบสมัครแบบระบุข้อมูลผู้สมัครให้ทางอีเมล ภายใน 2 วันทำการ
 
 
|| กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
 

 

   

 Updated : 20 ธ.ค. 64

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์
: 0 2669 4526-9 ต่อ 201, 212