โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๔๑  |  ๔๒  |  ๔๓  |  ๔๔  |  ๔๕  |  ๔๖  |  ๔๗  |  ๔๘  |  ๔๙  |  ๕๐  |  ถัดไป  |

 

๕๐. กีฬากับวชิราวุธวิทยาลัย (๕)

 

          ในแต่ละปีการศึกษาเมื่อการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทจบลง ท่านผู้บังคับการหรือผู้กำกับคณะจะมอบถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาชนิดนั้นๆ ให้แก่หัวหน้าชุดที่ชนะเลิศ และมีการแห่ถ้วยไปรอบโรงเรียนแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงขอนำภาพถ่ายและที่มาของถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่างๆ ที่มีการแข่งขันในวชิราวุธวิทยาลัยในสมัยพระยาภะรตราชา เป็นผู้บังคับการ มาบันทึกไว้ ดังนี้

 

               ๑) กรีฑา

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ที่พระราชทานประดับไว้บนถ้วยรางวัลนี้ เป็นแบบที่ทรงใช้ในช่วงต้นรัชสมัย

 

 

 

 

               ๒) แบดมินตัน

                    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน

 

 

 

 

               ๓) แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล รุ่นใหญ่

                    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

 

 

 

 

               ๔) แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล รุ่นกลาง

                    นายพลโท พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ - เจ้าพระยารามราฆพ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กและผู้อำนวยการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายไว้สำหรับการแข่งขันแอสโซซิเอชั่นฟุตบอลระหว่างคณะ โรงเรียนหาดเล็กหลวงเชียงใหม่

 

 

 

 

               ๕) แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล รุ่นเล็ก

                    โรงเรียนราชวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๖) รักบี้ฟุตบอล รุ่นใหญ่

                    มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (หนานบุญทวง ณ ลำปาง) เจ้าผู้ครองนครลำปาง
กรรมการพิเศษโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายไว้สำหรับการแข่งขันวิชาเสือป่าระหว่างคณะ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่

 

 

 

 

               ๗) รักบี้ฟุตบอล รุ่นกลาง

                    มหาอำมาตย์โท เจ้าแก้วนวรัฐ (แก้ว ณ เชียงใหม่) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ กรรมการพิเศษโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายไว้สำหรับการแข่งขันวิ่งทนระหว่างคณะ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่

 

 

 

 

               ๘) รักบี้ฟุตบอล รุ่นเล็ก

                    มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๙) บาสเกตบอล รุ่นใหญ่

                    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

 

 

 

 

               ๑๐) บาสเกตบอล รุ่นกลาง

                    นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ และนักเรียนเก่ามหาดเล็ก พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๑๑) บาสเกตบอล รุ่นเล็ก

                    จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) สภาจางวางมหาดเล็กและอำนวยการ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายไว้สำหรับการแข่งขันแอสโซซิเอชั่นฟุตบอลระหว่างคณะ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

 

 

 
 

 
 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๔๑  |  ๔๒  |  ๔๓  |  ๔๔  |  ๔๕  |  ๔๖  |  ๔๗  |  ๔๘  |  ๔๙  |  ๕๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |