|  ปีการศึกษา  2561 | 2562 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
 
5 มิ.ย. 61   : กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2561
7 ก.ค. 61   : กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
8 ส.ค. 61   : กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561
1 ก.ย. 61   : กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2561
3 ต.ค. 61   : กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561
31 ต.ค. 61   : กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. 61   : กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2561
9 ม.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2562
12 ก.พ. 62   : กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
11 มี.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562
     
     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
9 พ.ค. 61 : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสทรงขอบใจในโอกาสที่วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
6 มิ.ย. 61 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 61 : ประกาศผู้ได้รับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561
25 ธ.ค. 61 : การรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์
     - ระเบียบการสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
     - ใบสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
24 ม.ค. 62 : มูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation มอบเหรียญโนเบลที่ระลึก 3 เหรียญให้กับวชิราวุธวิทยาลัย
30 ม.ค. 62 : ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562)
14 มี.ค. 62 : ประกาศรับสมัครผู้ค้าอาหารว่าง ปีการศึกษา 2562
   
   
 
วิชาการ
 
25 เม.ย. 61 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียน Intensive English Program ปีการศึกษา 2561 : |  รายละเอียดเพิ่มเติม  |  download ใบสมัคร  |
7 พ.ค. 61 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน Intensive English Program ปีการศึกษา 2561 และแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก: |  ม.1  |  ม.4  |  กำหนดการสอบคัดเลือก  |
16 มิ.ย. 61 หมวดภาษาไทย : การแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561
16 มิ.ย. 61 หมวดภาษาไทย : การบรรยายวิชาการ "มัทนะพาธา : สารศิลป์สะท้อนมิติแห่งรัก"
3 ส.ค. 61 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
18 ส.ค. 61 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือก
23 ส.ค. 61 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศ
31 ต.ค. 61 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
21 ม.ค. 62 หมวดออกแบบและเทคโนโลยี : การประกวดออกแบบเสื้อลำลองทีมกีฬาวชิราวุธวิทยาลัย 2562 : หัวข้อ "Unity"
20 ก.พ. 62 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  .6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
8 มี.ค. 62 งานแนะแนว : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้นม.ปลาย ปีการศึกษา 2562
11 มี.ค. 62 งานทะเบียนวัดผล : รายชื่อนักเรียนได้ผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 62 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
26 เม.ย. 62 หมวดภาษาต่างประเทศ : รับสมัครเลือกเรียนภาษญี่ปุ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครถึง 10 พ.ค. 62)
     
อำนวยการ
 
6 ก.ค. 61 แผนกการเงิน : การชำระค่าเทอมภาคอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2561
25 ก.ย. 61 แผนกการเงิน : การชำระค่าเทอมภาคปวารณา ปีการศึกษา 2561
30 พ.ย. 61 แผนกพัสดุ : ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
26 ธ.ค. 61 แผนกการเงิน : การชำระค่าเทอมภาคฆบูชา ปีการศึกษา 2561
28 ก.พ. 62 แผนกการเงิน : การชำระค่าเทอมภาควิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562 || เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเทอม
     
     
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน