|  ปีการศึกษา 2563 | 2564 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
 
     
     
     
     
ประชาสัมพันธ์
 
     
     
     
     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
ทุนและรางวัล
 
1 ก.ค. 64 ทุนและรางวัล : รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ปีการศึกษา 2564
     - ระเบียบการรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.4)
     - ใบสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.4)
1 ก.ย. 64 ทุนและรางวัล : รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ปีการศึกษา 2564
     - ระเบียบการรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.3)
     - ใบสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.3)
     
     
     
วิชาการ
 
1 มิ.ย. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
|| 
ม.2 || ม.3 || ม.4 กลุ่ม 1 || ม.4 กลุ่ม 2 || ม.5 กลุ่ม 1 || ม.5 กลุ่ม 2 || || ม.6 กลุ่ม 1 || ม.6 กลุ่ม 2 ||
5 พ.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้อง ปีการศึกษา 2564
|| 
ป.4 || ป.5 || ป.6 || ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 || ครูประจำชั้น ||
27 ก.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกา และแคนาดา iStudy รุ่นที่ 27 (ปี 2565-2566))
6 ส.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ

: การเรียนสอนเสริม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

     - ตารางการสอนเสริม :
        || 
ป.4-ป.6 ||  ม.1-ม.3 || ม.4 || ม.5-ม.6 ||
     -
กลุ่มการเรียนสอนเสริม :
        || 
ป.4 || ป.5 || ป.6 || ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5-ม.6 ||

26 ต.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
|| 
ม.2 || ม.3 || ม.4 (ชุดวิชาที่ 1) || ม.4 (ชุดวิชาที่ 2) || ม.5 กลุ่ม (ชุดวิชาที่ 1) ||
||
ม.5 (ชุดวิชาที่ 2) ||
28 ต.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน และ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5 ม.ค. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน และ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคมาฆบูชา)
     
     
     
     
     
     
อำนวยการ
 
     
     
     
     
     
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน