|  ปีการศึกษา 2564 | 2565 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
 
     
     
     
     
ประชาสัมพันธ์
 
     
     
     
     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
   
   
   
   
   
   
ทุนและรางวัล
 
23 พ.ย. 65 ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

: การรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7 มี.ค. 66 วชิราวุธวิทยาลัย : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566
     
     
     
     
วิชาการ
 
13 พ.ค. 65 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
||
ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 ||
     
     
     
     
อำนวยการ
 
     
     
     
     
     
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน