บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

๑. เด็กชายกิตติพิชญ์  เอี่ยมพรสิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ คณะผู้บังคับการ
๒. เด็กชายชยุต  อนันตพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ คณะจิตรลดา

       
          
เด็กชายกิตติพิชญ์  เอี่ยมพรสิน และเด็กชายชยุต  อนันตพงศ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบสมองกลอัจฉริยะ รุ่นที่ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งในการอบรมมีการแข่งขันทดสอบ Line Root Contest วชิราวุธวิทยาลัยทำเวลาได้เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสถิติ ๑๓.๔ วินาที ทำให้ได้สิทธิ์ในการลงแข่งขัน Line Tracking Robot Contest ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]