บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นายพีรสรณ์  ฉันทแดนสุวรรณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑.๑  คณะจิตรลดา

       
          นายพีรสรณ์  ฉันทแดนสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑.๑ คณะจิตรลดา ได้รับรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษา ณ Cranbrooks College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนได้ส่งผลการเรียนมาให้วชิราวุธวิทยาลัยรับทราบ

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]