บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นักเรียนเข้าร่วมการสัมมนา Community Development & Leadership Summit '12
 ณ Modern School เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

       
          
วชิราวุธวิทยาลัยได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนา Community Development & Leadership Summit '12 ในหัวข้อ "Women Empowerment: The Road Ahead..." ณ Modern School เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีครูผู้ดูแลการเดินทางคือ คุณครูสุมาลี  กุลวุฒิวรสาร

 

          รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน คือ

๑. นายกวิรัตน์  ไทเมฆ

ม.๕/๔.๑

คณะผู้บังคับการ

๒. นายปริญญ์  กงทองลักษณ์

ม.๕/๑.๒

คณะจิตรลดา

. นายธีรภัทร  ภัทรประสิทธิ์

ม.๕/๑.๑

คณะจงรักภักดี

๔. นายธีรภัทร  กิจจาเสถียรพันธ์

ม.๕/๕

คณะศักดิ์ศรีมงคล

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]